Sau khi Zing bắt đăng nhập bằng Zalo. Mình còn quen một người bạn ở GocMobile thời xưa và còn liên hệ đến bây giờ. Bạn ấy có nickname là ...